Η melapus.com χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση πληροφοριών, εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεσαι αυτήν τη χρήση. Μάθε περισσότερα εδώ.
Αποδοχή
Thumb polina

Πωλίνα Καστράνη

 • Ψυχολόγος 

Αξιολογήσεις

5.0
 • Υπηρεσίες

  • Online συνεδρία.
  • Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση/ συνεδρία.
  • Ομαδική ψυχοθεραπευτική συνεδρία.
  • Κατ' οίκον επίσκεψη.
  • Ιατρικές βεβαιώσεις-γνωματεύσεις. 
 • Παρούσα επαγγελματική κατάσταση

  • 11/2007-Σήμερα: Ιδιωτική Άσκηση Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (ατομική και ομαδική συμβουλευτική).
  • 02/2013-Σήμερα: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Σύμβουλος Ψυχολόγος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου.
 • Εμπειρία

  • 02/2016-11/2018: Ψυχολόγος στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, Δήμος Ρόδου.
  •  
  • 02/2014-11/2015: Επιστημονική συνεργάτιδα/σύμβουλος του «Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων», Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (Περιφερειακό Νοτίου Αιγαίου).
  •  
  • 02/2014-10/2015: Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Νομού Δωδεκανήσου, ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Σχολές Γονέων.
  •  
  • 09/2010-01/2012: Συντονίστρια ομάδας προσωπικής ανάπτυξης γονέων στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες Θεσσαλονίκης.
  •  
  • 11/2007-09/2008: Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου «Καλλιρρόη: Προωθώντας την Ισότητα των Φύλων κατά τη Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας: Δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την Οπτική του Φύλου», με καθήκοντα το συντονισμό και την υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τη διδασκαλία και εποπτεία της έρευνας των στελεχών Σ.Ε.Π.
 • Εκπαίδευση

  • 2019-Σήμερα:  Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  
  •  
  • 2007-2012: Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βαθμός «άριστα».
  •  
  • Τίτλος Διατριβής: Φύλο, Ψυχική Οδύνη και Συμβουλευτική Διαδικασία: Μια Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση της Εμπειρίας Γυναικών από τη Θεραπευτική Σχέση.  Επιβλέπουσα: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή.
  •  
  • 2005-2006: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία με έπαινο, Πανεπιστήμιο Keele, Μεγάλη Βρετανία.
  •  
  • 2001-2005: Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  
 • Γλώσσες

  • Αγγλικά.
  • Γερμανικά.
  • Γαλλικά.
  • Ιταλικά.
 • Δημοσιεύσεις - Μελέτες - Βραβεύσεις - Συνέδρια

  • Δημοσιεύσεις   
  •  Άρθρα σε επιστημονικά  περιοδικά 
  • Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzi, V., & Athanasiades, C. (2017). Women as counselling and psychotherapy clients: Researching the therapeutic relationship. The European Journal of Counselling Psychology, 6(1), 138-161. 
  • Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzi, V., & Athanasiades, C. (2014). Greek female clients’ experience of the gendered therapeutic relationship: An interpretative phenomenological analysis. International Journal for the Advancement of Counselling, 37, p.p 77-92. 
  • Καστράνη, Θ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (2013). Η έμφυλη διάσταση της ψυχικής οδύνης: Μια ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση της εμπειρίας πελατισσών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Hellenic Journal of Psychology, 10, 1-23. 
  • Νακοπούλου, Ε. Καστράνη, Θ., Κιούση, Δ., Παραλίκας, Θ., Κοτρώτσιου Ε., Παπαχαρίτου Σ. (2007). Διερεύνηση σεξουαλικών αντιλήψεων σε φοιτητές νοσηλευτικής με την εφαρμογή της κλίμακας DSFI. Νοσηλευτική, 46(1), 109-115.
  •  
  •  Άρθρα σε επιστημονικά βιβλία 
  • Καστράνη, Θ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (2018). Η εμπειρία πελατισσών συμβουλευτικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας από το φύλο τους: Μια ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση. Στο Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου & Φ. Ίσαρη (Επ.), Η ποιοτική έρευνα στη Συμβουλευτική ψυχολογία (σ. 51-86). Αθήνα: Πεδίο. 
  • Καστράνη, Θ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β.  (2020). Η συμβουλευτική γυναικών και η συμβουλευτική με την οπτική του φύλου. Στο Χ. Αθανασιάδου (Επ.), Συμβουλευτική ψυχολογία: Έρευνα και εφαρμογές στην Ελλάδα. 
  • Καστράνη, Θ. (υπό αξιολόγηση). Η φεμινιστική κριτική στην κλινική ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επ.), Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία. 
  •  
  • Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων 
  • Καστράνη, Θ. (2011). Το φύλο και η συμβουλευτική διαδικασία: Η εμπειρία τεσσάρων συμβούλων από τη θεραπευτική σχέση με την οπτική του φύλου. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας με τίτλο «Η Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία Σήμερα – Διαδρομή & Προκλήσεις» (σ. 269-276), Κοντύλι: Αθήνα.
  • Καστράνη, Θ. (2008). Ποιες είναι οι απόψεις των συμβούλων για τις γυναίκες και πώς πιστεύουν ότι οι απόψεις αυτές επηρεάζουν τη συμβουλευτική διαδικασία. Στο Θ. Καστράνη, Β. Λέντζα, Κ. Πετρίδου & Λ. Φρόση (Επ.). Πρακτικά Συνεδρίου Καλλιρρόη «Από την Εφηβεία στην Ενήλικη Ζωή: Φύλο, Εκπαίδευση και Επιλογές» (σ. 21-31), Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.: Θεσσαλονίκη.
  •  
  •  Επιμέλεια βιβλίων 
  • Καστράνη, Θ., Λέντζα, Β., Πετρίδου, Κ. & Φρόση, Λ. (2008). Πρακτικά Συνεδρίου Καλλιρρόη «Από την Εφηβεία στην Ενήλικη Ζωή: Φύλο, Εκπαίδευση και Επιλογές». Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.
  •  
  • Εισηγήσεις 
  • Ενδεικτικές εισηγήσεις σε συνέδρια με κριτές 
  • Μακρυδάκη, Β. & Καστράνη, Θ. (2019). Εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα μέσα από το παιδικό παραμύθι. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, ΕΛΨΕ, 15-19 Μαΐου, Αλεξανδρούπολη. 
  • Μακρυδάκη, Β. & Καστράνη, Θ. (2018). Διευκολύνοντας το παιδί και τον/την έφηβο/η να μιλήσει για τις ανησυχίες του/της: Οι δεξιότητες του ενεργητικού ακροατή. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 8-11 Νοεμβρίου, Βόλος. 
  • Καστράνη, Θ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (2012). Η εμπειρία πελατισσών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας από τον έμφυλο χαρακτήρα της ψυχικής οδύνης. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης. Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε. και Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., 1-4 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. 
  • Καστράνη, Θ. (2009). Το φύλο και η συμβουλευτική διαδικασία: Η εμπειρία τεσσάρων συμβούλων από τη θεραπευτική σχέση με την οπτική του φύλου. Η Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία Σήμερα - Διαδρομή & Προκλήσεις. Κ.Ε.Π.Π., 24-28 Ιουνίου, Αθήνα. 
  •  
  • Ενδεικτικές εισηγήσεις σε σεμινάρια και ημερίδες
  • Καστράνη, Θ. (2016). Η επαγγελματική εξουθένωση. Ημερίδα με θέμα «Επαγγελματική εξουθένωση και ψυχολογική παρενόχληση στους χώρους εργασίας: Υπόγειες διαδρομές, ερευνητικά δεδομένα», Τοπικό Τμήμα Δωδεκανήσου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, 5 Νοεμβρίου, Ρόδος. 
  • Καστράνη, Θ. (2013). Η επιλόχειος κατάθλιψη. Ημερίδα μητρικού θηλασμού της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου, 20 Ιουλίου, Ρόδος. 
  • Καστράνη, Θ. (2010). Perspectives on sex and gender. “G.P.S. - Gender Position System” (Funded by the European Youth Foundation), 14-20 Απριλίου, Θεσσαλονίκη. 
  • Καστράνη, Θ. (2009). Counseling and the female gender. Διοργάνωση Επίσκεψης Μελέτης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης, Θεσσαλονίκη.
 • Συμμετοχή σε συλλόγους - φορείς

  • Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία.
 • Σύντομη παρουσίαση

  • Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία στη Μεγάλη Βρετανία (MSc in Counselling Psychology, Keele University) από όπου αποφοίτησα με άριστα το 2006. Το 2012 αναγορεύτηκα Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με άριστα ενώ την παρούσα περίοδο εκπονώ μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. 
  •  
  • Τα τελευταία 12 χρόνια παρέχω συμβουλευτικές, ψυχοθεραπευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους στη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη αλλά και μέσω Skype.
  •  
  • Επεμβαίνω θεραπευτικά στην αντιμετώπιση μακροχρόνιων προβλημάτων, όπως το άγχος και οι κρίσεις πανικού, το πένθος, η κατάθλιψη και οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και σε πιο εσωτερικά, υπαρξιακά ζητήματα. Επίσης, ασχολούμαι με τη συμβουλευτική γονέων και τη συμβουλευτική στο σχολείο καθώς και με θέματα που πολλές φορές σχετίζονται με το φύλο, όπως η εικόνα του σώματος, η βία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. 
2020 © Melapus Ltd. ‐ All rights reserved.        Εξυπηρέτηση πελατών: +30 210 300 4545    moc.supalem@troppus