Η melapus.com χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση πληροφοριών, εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεσαι αυτήν τη χρήση. Μάθε περισσότερα εδώ.
Αποδοχή
Thumb pic

Ευδοκία Βασιλού

 • Ψυχολόγος 

Αξιολογήσεις

5.0
 • Υπηρεσίες

  • Online συνεδρία.
  • Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση/συνεδρία.
  • Ομαδική ψυχοθεραπευτική συνεδρία. 
  • Κατ'οίκον επίσκεψη. 
  • Πραγματογνωμοσύνες.
 • Παρούσα επαγγελματική κατάσταση

  • 07/2018 – Σήμερα: Ιδιώτης ψυχολογος στο Βόλο στην οδό Τοπάλη 70 στο κέντρο του Βόλου.
  • 10/2019 – (…) Επιστημονική - Ερευνητική συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος: Ενίσχυση των Ικανοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία και Προώθηση της Ένταξης τους στην Αγορά Εργασίας [EU Project: Enhancing Disabled-people Greatness and their Employability (EDGE)].
    
 • Εμπειρία

  • 06/2011–07/2018: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας - Στέλεχος Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων & Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων για ανέργους – εργαζομένους – ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  • 04/2016–04/2018: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών, Ψυχολόγος στο ερευνητικό πρόγραμμα PATHWAYS «Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector».
  • 06/2015–11/2015: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Σύμβουλος - Επιστημονικός συνεργάτης για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.
  • 10/2012–01/2014: Γ.Ν.Β. ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, Ψυχολόγος Πρακτική άσκηση 1000 ωρών στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Συμβουλευτική στην ειδική αγωγή, την εκπαίδευση και την υγεία», με εποπτεία.
  • 09/2008–05/2010: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας - Στέλεχος Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων & Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων για ανέργους – εργαζομένους – ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  • 02/2007–06/2008: Κ.Π. EQUAL – ΑΡΤΕΜΙΣ , «Δίκτυο Κέντρων Στήριξης για την ισότητα των φύλων στις ένοπλες δυνάμεις» Ψυχολόγος Κέντρου Στήριξης Βόλου - Συμβουλευτική – Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε γυναίκες εργαζόμενες στις ένοπλες δυνάμεις.
  • 07/2006–08/2006: Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α, Συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης για Α.μ.ε.Α που υλοποιεί η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α. σε όλη την Ελλάδα, ως συνοδός παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Εκπαίδευση

  • 2018: Έναρξη τριετούς εκπαιδευτικού προγράμματος στη συστημική – οικογενειακή ψυχοθεραπεία, ΚΔΒΜ ΝΗΜΑ.
  • 2014: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Συμβουλευτική στην ειδική αγωγή, την εκπαίδευση & την υγεία» του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • 2006: Πτυχίο Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης.
 • Γλώσσες

  • Ελληνικά.
  • Αγγλικά. 
 • Δημοσιεύσεις - Μελέτες - Βραβεύσεις - Συνέδρια

  • Vlachou, A., Stavroussi, P., Roka, O., Vasilou, E., Papadimitriou, D., Scaratti, C., ... & Tobiasz-Adamczyk, B. (2018). Policy Guidelines for Effective Inclusion and Reintegration of People with Chronic Diseases in the Workplace: National and European Perspectives. International journal of environmental research and public health, 15(3), 493.
  • Esteban, E., Coenen, M., Ito, E., Gruber, S., Scaratti, C., Leonardi, M., Roka, O., Vasilou, E., . . . Sabariego, C. (2018). Views and Experiences of Persons with
  • Chronic Diseases about Strategies that Aim to Integrate and Re- Integrate Them into Work: A Systematic Review of Qualitative Studies. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), 1022.
  • Αναστασία Βλάχου, Παναγιώτα Σταυρούση, Ευδοκία Βασιλού (2017). Οι διαθέσιμες στρατηγικές προώθησης της επαγγελματικής (επαν)ένταξης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμ. 17, Αρ. 68, 36-79.
  • Kleftaras G. & Vasilou E. (2016). Spirituality and the psychological impacts of unemployment: loneliness, depressive symptomatology and the five factor model. European Journal of counseling psychology, 5(1), 62-77.
  • Ρόκα Όλγα, Βλάχου Αναστασία, Βασιλού Ευδοκία (2018). Εργασία και Προβλήματα Ψυχικής Υγείας: Αποτελεσματικές στρατηγικές επαν-ένταξης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην εργασία. Εργασία παρουσιασμένη στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΕΛ.Ψ.Ε., Νοέμβριος, Βόλος.
  • Βλάχου Αναστασία, Σταυρούση Παναγιώτα, Ρόκα Όλγα, Βασιλού Ευδοκία (2017). Η αύξηση των χρόνιων παθήσεων στην Ευρώπη και οι δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος    PATHWAYS στον τομέα της επαγγελματικής (επαν)ένταξης. Αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιασμένη στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, ΕΛ.Ψ.Ε., Μάιος, Θεσσαλονίκη.
  • Βασιλού, Ε. & Κλεφτάρας, Γ. (2016). Πνευματικότητα και χαρακτηριστικά προσωπικότητας: Οι διαφορές ανάμεσα σε ένα δείγμα μοναχών και ένα δείγμα γενικού πληθυσμού. Εργασία παρουσιασμένη στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΕΛ.Ψ.Ε., Νοέμβριος, Αθήνα.
  • Βλάχου Αναστασία, Ρόκα Όλγα, Βασιλού Ευδοκία (2016). PATHWAYS Project (Συμμετοχή σε Υγιή Εργασιακά Πλαίσια
  • και Ενταξιακές Στρατηγικές στον Τομέα της Εργασίας):
  • Χαρτογράφηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών για την προώθηση της επαγγελματικής (επαν)ένταξης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας. Αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιασμένη στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΕΛ.Ψ.Ε., Νοέμβριος, Αθήνα. (Η ανακοίνωση [Poster] διακρίθηκε λαμβάνοντας το 1ο βραβείο).
  • Βασιλού, Ε. & Κλεφτάρας, Γ. (2014). Μοναξιά και κατάθλιψη σε μοναχούς, μοναχές και ανέργους: Πνευματικότητα και παράγοντες προσωπικότητας. Εργασία παρουσιασμένη  
  • στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΕΛ.Ψ.Ε., Νοέμβριος, Πάτρα.
 • Συμμετοχή σε συλλόγους - φορείς

  • Τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)
  • Πιστοποιημένο Στέλεχος Σ.Υ.Υ. (Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) από τον ΕΟΠΠΕΠ (εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με αριθμό Μητρώου: ΣΑ1248
  • Ενταγμένη στο Μητρώο Συμβούλων και το Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων (ΜΕΣΙΝΕ) του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
  • Ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ.
 • Σύντομη παρουσίαση

  • Ονομάζομαι Βασιλού Ευδοκία και είμαι απόφοιτη Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Στη συνέχεια των σπουδών μου ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Συμβουλευτική (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) ενώ παράλληλα εκπαιδεύομαι στη συστημική – οικογενειακή ψυχοθεραπεία.
  • Διατηρώ το γραφείο μου στο κέντρο του Βόλου και ασχολούμαι με την ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική εφήβων και ενηλίκων. Παρακολουθώ ψυχοθεραπευτικά άτομα, ζευγάρια και οικογένειες, ενώ παράλληλα συντονίζω ομάδες (εφήβων, εγκύων, νέων μαμάδων κ.α.). Εργάζομαι ψυχοθεραπευτικά με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάθε είδους ζητήματα ψυχικής υγείας (άγχος, θλίψη, απώλεια, διαζύγιο κ.α.) αλλά και άτομα που ενδιαφέρονται για συμβουλευτική, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής και την προσωπική τους ανάπτυξη, μέσα από μια διαδικασία ενδοσκόπησης και ψυχικής ωρίμανσης. Παράλληλα, συνεργάζομαι με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως ερευνητική – επιστημονική συνεργάτης, σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.
2020 © Melapus Ltd. ‐ All rights reserved.        Εξυπηρέτηση πελατών: +30 210 300 4545    moc.supalem@troppus